Wat betekent de kleur van de LED?

De ODIN GPS-03 heeft een ingebouwde LED welke de status aangeeft van het apparaat. Hieronder kun je meer informatie vinden over de statussen van het apparaat.

De tracker aan of uit zetten

Wanneer de tracker UIT staat, en je wilt deze aan zetten:
De LED zal uitstaan en niet knipperen. Wanneer de tracker uit staat en de aan/uit knop wordt ingedrukt, dan zal de LED een witte kleur tonen. Wanneer de aan/uit knop gedurende 1 seconde ingedrukt wordt gehouden zal de tracker AAN gaan en zal de LED kort de kleuren rood, groen en blauw achter elkaar weergeven. De tracker staat nu aan en de LED zal iedere seconde knipperen.

Wanneer de tracker AAN staat, en je wilt deze uit zetten:
De LED zal knipperen of uit staan (dit hangt af van de instellingen van de tracker zoals ingesteld in de app). Om de tracker uit te zetten: druk de aan/uit knop in. De LED zal rood kleuren. Wanneer de aan/uit knop gedurende 2 seconden ingedrukt wordt gehouden zal de LED een groene kleur laten zien en daarna zal de tracker UIT gaan.

Hoe weet ik of de tracker AAN of UIT staat?
Normaal gesproken als de tracker AAN staat dan zal de LED knipperen. Echter de LED kan ook handmatig uit worden gezet (via de instellingen in de app) of tijdelijk uitstaan (wanneer de tracker alleen 1 keer in de x minuten een locatie update verstuurt). Om zeker te weten of de tracker AAN of UIT staat kun je kort de aan/uit knop indrukken. Als na het indrukken van de aan/uit knop de LED een witte kleur toont dan betekent dit dat de tracker uit staat. Als na het indrukken van de aan/uit knop de LED een rode kleur toont dan betekent dit dat de tracker aan staat.

Wanneer de tracker aan staat
Als de tracker aan staat dan zal de LED standaard iedere seconde knipperen. Er zijn 3 verschillende kleuren:
- Wit (knippert): De tracker is zojuist aangezet en er wordt nu gezocht naar een netwerkverbinding, maar deze is nog niet gevonden.
- Groen (knippert): De tracker heeft een succesvolle netwerkverbinding gemaakt en verzend nu lage-nauwkeurigheid locatie updates naar de server.
- Blauw (knippert): De tracker heeft een succesvolle netwerkverbinding en een valide GPS signaal, en verzend nu hoge-nauwkeurigheid locatie updates naar de server.

In de eerste paar seconden nadat het apparaat is aangezet voert de tracker een aantal controles uit.
- Als de LED een aantal keer ROOD knippert en vervolgens uit gaat: dit betekent dat de batterij leeg is. Laad de tracker opnieuw op via de meegeleverde USB-C kabel.
- Als de LED een aantal keer PAARS knippert en vervolgens uit gaat: dit betekent dat er een interne fout is geconstateerd in de tracker. Bijvoorbeeld dat de SIM kaart niet kan worden benaderd. Probeer de tracker eerst volledig opnieuw op te laden en probeer het dan opnieuw. Als dit het probleem niet oplost probeer dan de smartphone app te verwijderen incl. alle gegevens, download vervolgens de nieuwste versie van de app via de app store, en koppel de tracker opnieuw met je smartphone. Dit zorgt ervoor dat de tracker opnieuw ingesteld wordt en alle instellingen correct zijn overgenomen. Als het hierna nog steeds niet werkt, neem dan contact op met de klantenservice.

Wanneer de tracker wordt opgeladen
Als de USB-C kabel is aangesloten op de tracker, dan wordt de ingebouwde batterij automatisch opgeladen. Tijdens het opladen zal de LED een rode kleur tonen. Wanneer het opladen voltooid is dan zal de LED een aantal keer groen knipperen en vervolgens uit gaan. Als de LED tijdens het opladen naast de rode kleur ook geel knippert betekent dit dat de tracker aan staat.

Wanneer de koppelmodus is geactiveerd
Wanneer de aan/uit knop 5 keer wordt ingedrukt binnen een paar seconden dan zal de LED een blauwe kleur tonen. Dit betekent dat de koppelmodus is geactiveerd. De tracker kan nu worden gekoppeld met je smartphone. Om de koppelmodus uit te zetten kun je of de aan/uit knop opnieuw 5 keer indrukken om de normale tracking modus te activeren, of de aan/uit knop 2 seconden ingedrukt houden om de tracker uit te zetten.